Misja muzeum

Formalnie jesteśmy zarejestrowani (jako muzeum społeczne) w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Muzeum Rodziny Morsztynów”. Składamy się z szeregu autonomicznych pod względem fizycznym i merytorycznym muzeów. Tworzymy i utrzymujemy je sami. Zapraszamy do zwiedzania i uczestniczenia w niezwykłej pasji.

Staramy się ratować nasze dziedzictwo kulturowe w obszarach bardzo cennych i zapomnianych.

Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc. Szczególnie cenne jest wsparcie w pozyskiwaniu eksponatów.

Konto muzeum:

Stowarzyszenie Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu

Ściborki 6, 19-520 Banie Mazurskie

23 93390006 0040 0400 0794 0001    

Bank Spółdzielczy w Olecku, oddział w Gołdapi

Z dopiskiem-darowizna na prowadzenie działań muzealnych

 

STRONA W BUDOWIE!

Muzeum Rodziny Morsztynów

Muzeum Ruchu Puszczańskiego

Muzeum Indiańskie

Muzeum Psów Zaprzęgowych

Muzeum Marii Rodziewiczówny

Muzeum Koźliczaków i Marusów

Muzeum Turystyki Pieszej

obszary chronione
0
łąk kwietnych
0 ha
ziemi
0 ha
zasadzonych drzew
0